دلتنگی های یه اسفنـــــــــدی

اسفندی ها

اسفندی ها رو باید فهمید...

اسفندی ها همه شاعرند...

همه خدای احساسند...

زندگی با آنها لذت بخش است زیرا احساس تورا ارضا میکنند...

اسفندی ها گوش کردن را دوست میدارند...

... ... ... پس بهترین سنگ صبورهاهستند...

آرامشی به تو هدیه میدهند که انتظارش را نداری...

اسفندی ها دنیارا زیبا میبینندو به تمام دنیا جان میبخشند...

اسفندی ها لبخند را بیشتراز خنده های بلند دوست میدارن...

سکوت را بهترین موسیقی میدانند...

زیاد با خود زمزمه میکنند..زیر لب شعر میخوانند...

اغلب صداهای دلنشینی دارند...

عاشق آهنگهای ملایم و احساسی هستند..

زود میبخشند...دیر عصبانی میشوند..ظرفیت بسیار بالایی دارند..

بیشتر نگران دیگرانند تا نگران خود..

چون کسی حرفهایشان را نمیفهمد در خود میریزند... ولی حرفهای همه راتا آخر گوش میدهند..

دیگران از با آنها بودن لذت بسیاری میبرند ولی اسفندی ها کسی را به احساسات خود نزدیک نمیبینند!

و همه ی این خصوصیات باعث شده همه آرزوی زندگی با آنها را داشته باشن!!

[ شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 20:11 ] [ پسرک ] [ ]